הסדרת חריגות בניה

בישראל, זוכה כל נושא התכנון והבניה לחקיקה נרחבת מאוד, שמיועדת להבטיח את השימוש היעיל בקרקעות ואת שליטת הרשויות בתכנון הערים והישובים בישראל. חלק בלתי נפרד מהחוקים הללו הן חריגות הבניה, שזוכות גם הן לטיפול מיוחד בצורת הסדרת חריגות בניה. המשמעות היא שעל אף שיש צורך בתכנון מקדים של כל פעולת בנייה או שינוי מבני, הרי שהמחוקק מכיר בכך כי לעיתים הסדר יהיה הפוך, כלומר תחילה מבוצעת פעולת הבניה עצמה ורק לאחר מכן מבוצעת הסדרה של החריגה בבנייה. יחד עם זאת, הסדרה זו אינה מבוצעת כלל וכלל באופן אוטומטי ותלויה בעמידתה בכללים השונים החלים מראש על שינויים מבניים טרם ביצועם.

למה צריך להסדיר חריגות בניה?

תכנון הוא מרכיב מפתח בכל פעילות הבניה בישראל ולמעשה בכל מדינה אחרת בעולם. הסיבה לכך היא שבניה מתבצעת במרחב הציבורי, בתוך שטח המחייה של הציבור ובאמצעות הקרקעות העומדות לרשות המדינה. אי שליטה של המדינה בפעילות בניה זו יכולה בקלות רבה להפוך לתוהו ובוהו כשכל אחד יבנה כישר בעיניו, על פי סגנונו, על פי טעמו ועל פי תקציבו ללא כל התחשבות באחרים או באינטרס הציבורי. מהסיבה הזאת, מסדירה המדינה את נושא התכנון בחוק ובכלל זה מתייחסת למצבים בהם ישנם שינויים מבניים שכבר נעשו וכעת עולה הצורך להסדיר אותם, על מנת שיהפכו לחלק מהתכנון הכולל, או לחילופין שייהרסו בכדי להבטיח את העמידה בחוקי הבניה.

איך מסדירים חריגות בניה?

התהליך של הסדרת חריגות בניה מבוצע בצורה דומה לתהליך של בקשת היתר בניה. תהליך זה מבוצע אל מול הגורם התכנוני הרלוונטי והוא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית. במסגרת זו, יש לפרט בצורה מסודרת את כל השינויים המבניים שנעשו תוך ציון החריגות עצמן, היקפן ומשמעותן וכמובן לבקש היתר בניה בדיעבד, היתר שיסדיר את החריגות ויהפוך אותן לחוקיות. הוועדה עצמה בוחנת את הדברים ומקבלת החלטה בהתאם לחוקי התכנון הארציים ובהתאם למדיניות התכנונית של הרשות המקומית עצמה. כך למשל, ישנן רשויות בהן ניתן יהיה להסדיר תוספת של מרפסת בגודל מסוים, על אף שנבנתה ללא היתר בניה מראש, בעוד ברשויות אחרות לא ניתן יהיה לאשר אותה בדיעבד, בין בגלל גודלה ובין בגלל שאין אפשרות לאשר כל תוספת מבנית מחוץ למעטפת הבניין באזור הספציפי ואולי בצורה הספציפית.

אחרי שאמרנו את זה, הדברים הם אינם מדעיים ואינם מדויקים ומקרים רבים של הסדרת חריגות בנייה נופלים בשטח האפור שבו יש מקום רב לשיקול הדעת של הוועדה. במקרים אלה אתם רוצים להגיע עם טיעונים מספיק טובים, שיובילו את הוועדה לאישור חריגות הבנייה, בין באמצעות תקדימים ובין באמצעות אפשרויות שאתם מציעים לוועדה לצורך ההסדרה. בהיבט זה, גורם מקצועי יכול לסייע לכם מאוד בהגדלת ההסתברות לאישור החריגות בדיעבד.

השאר תגובה