חיטוי מאגר מים

חיטוי מאגר מים

יש לכם בריכת שחייה? ג'קוזי? חווה חקלאית עם שוקת לשתייה עבור בהמות? אלו מאגרי מים עומדים. על פי חוק, חובת החיטוי שלהם – עליכם! מדוע הסדרת החיטוי היא צעד בריאותי ובטיחותי מן המעלה הראשונה ומהן ההשלכות עבור מי שלא מחטא את מקורות המים העומדים שלו?

החיטוי של המאגר – צורך קיומי בבית ובסביבתו

כשאתם לא מחטאים מאגרי מים, אתם מעמידים את בני הבית ואת בני הבתים השכנים בסכנת מחלות ואף בסכנת מוות. מקור מים עומד לא מחוטא הוא מקור מים ספוג בטפילים וחיידקים שעשויים להדביק את השוהים בקרבת המאגר בדיזנטריה ובמחלות זיהומיות מסוכנות נוספות. אנו כבר לא מפרטים מה יקרה למי שיטבול ישירות את גופו באותו מאגר.

ההשלכות החוקיות למי שלא מחטא מאגר מים עומדים

אי חיטוי מאגר מים עומדים – משמעותו שלילת טופס 4, הוא טופס אכלוס מבנה כמבנה מגורים. שלילה כזו שומטת את הקרקע מתחת לרגליכם לשכן דיירים במבנה. אם יש לכם בריכה, ג'קוזי או שוקת לבהמות – אתם חייבים לחטא את מקורות המים. הללו. החיטוי כולל 2 צעדים: ניקוי המים לעתים קרובות וניקוי המאגר לעתים רחוקות יותר. חיטוי מאגר מים כגוף נושא מים כולל את ריקונו המוחלט ושימוש בחומרי הסרת אבנית ורעלים בשביל להפוך אותו שוב לנקי וחסין מפני זיהומים.

לקוחות חיטוי מאגר מים

בעלי בתים אשר יש להם בריכת שחייה, בעלי בתים המחזיקים ג'קוזי, בעלי בתים המחזיקים מערכת מים משולבת בריכה וג'קוזי, בעלי חוות חקלאיות המחזיקים בשוקת שתייה לבהמות, קבלני בתים הבונים קומפלקס בתים פרטיים עם מאגרי מים אחידים (למשל אסופה של 10 וילות עם בריכות שחיה), ועוד. אם אתם נמנים עם מי מהאנשים הללו, פנו באופן מידי לחברת חיטוי מאגר מים לשם ניקויו המוחלט ואבטחתו ככלי בטוח לנשיאת מים.

כלי חיטוי מאגרי מים בפועל

שימוש באמצעי הכלרה, שימוש באמצעי אולטרה סגול המבצעים את החיטוי באמצעות קרינה זו בספקטרום הלא נראה, ריקון וחיטוי מאגרי מים באמצעים שונים, חיטוי המים כשהם במאגר, ועוד. כלים ואופרציות אלה משמשים ככלי חיטוי מאגרי מים בפועל בבתי לקוח שונים בהם ישנם מאגרי מים עומדים הזקוקים למענה חיטוי זה.